Session
ساختار لاگ ها در جهان براساس کتابی از ‫‪Rick Moen‬‬ + مستدات و فیلم های آموزشی php
lugs
1394/05/18
در این جلسه پیرامون لا گ ها ساختار آن ، استاندارد های جهانی - فعالیت ها - منش ها - افق ها - ویژگی ها و ... براساس کتاب مرجع ‫‪Rick Moen‬‬ خواهیم پرداخت . و انحصارا فقط در این جلسه این جلسه مستندات و فیلم های آموزشی در حوزه php به علاقه مندان ارایه خواهد شد.