Session
بررسی میکروتیک
بررسی میکروتیک
1395/08/26
جلسه 443لاگ : ۲۶آبان ۹۵ - 16nov16- ۱۶:۳۰ مکان :‌ استان آذربایجان شرقی - تبریز، میدان جهاد (نصف راه)، خیابان ورزش، «پردیس دانشگاهی تبریز» دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - در موضوع : بررسی میکروتیک توسط هادی تدین برگزار خواهد شد .