به نام خد

در اینجا لیست حامیان ما را مشاهده مینمایید(به صورت مستقیم در گذشته یا حال حامی بوده اند .) این شرکت ها/سازمان ها / دانشگاهها/... افتخار برگزاری جلسات در این مکان ها را داشته ایم .

۱- مجتمع رشد دیجیتال واقع در راهنمایی

۲- مجتمع فنی تهران

۳-پردیس دانشگاه تبریز

۴-انجمن علمی دانشکده فنی و برق دانشگاه تبریز

۵- واحد فناوری اطلاعات شهرداری تبریز (مقصودیه)

۶-مجتمع آموزشی البرز
شما نیز میتوانید به لیست حامیان ما بپیوندید . جهت پیوستن با شماره تلفن :‌09141100257 در ارتباط باشید .