گروه کاربران لینوکس تبریز برد خبری و آخرین جلسات گروه کاربران لینوکس تبریز http://tehlug.org Mon, 12 Nov 2018 01:36:25 +0000 Mon, 12 Nov 2018 01:36:25 +0000 terminal multiplexer تاریخ برگزاری جلسه: ۱۳۹۶/۰۵/۱۶
موضوع: terminal multiplexer
. با حول و قوت الهی جلسه 451 را برگزار خواهیم کرد .
این جلسه پیرامون terminal multiplexer توسط :‌ مهندس اسمعیل دخت ارایه خواهد شد ]]>
http://tabrizlug.ir/old/index.php?page=entries/451 451 Mon, 12 Nov 2018 01:36:25 +0000
کنترل سورس تاریخ برگزاری جلسه: ۱۳۹۶/۰۴/۱۸
موضوع: کنترل سورس
. با حول و قوت الهی جلسه 450 را برگزار خواهیم کرد .
این جلسه پیرامون کنترل سورس توسط :‌ مهندس اسمعیل دخت ارایه خواهد شد ]]>
http://tabrizlug.ir/old/index.php?page=entries/450 450 Mon, 12 Nov 2018 01:36:25 +0000
virtualization with proxmox تاریخ برگزاری جلسه: ۱۳۹۶/۰۲/۱۸
موضوع: مجازی سازی با proxmox
. با حول و قوت الهی جلسه 449 را برگزار خواهیم کرد .
این جلسه پیرامون مجازی سازی با proxmox توسط :‌ مهندس اسمعیل دخت ارایه خواهد شد ]]>
http://tabrizlug.ir/old/index.php?page=entries/449 449 Mon, 12 Nov 2018 01:36:25 +0000
load balancing in nginx تاریخ برگزاری جلسه: ۱۳۹۶/۰۱/۲۳
موضوع: load balancing in nginx
. با حول و قوت الهی جلسه 448 را برگزار خواهیم کرد .
این جلسه پیرامون load balancing in nginxتوسط :‌ مهندس تمدن ارایه خواهد شد ]]>
http://tabrizlug.ir/old/index.php?page=entries/448 448 Mon, 12 Nov 2018 01:36:25 +0000
امنیت IOT تاریخ برگزاری جلسه: ۱۳۹۵/۱۲/۱۷
موضوع: security of IOT
. با حول و قوت الهی جلسه 447 را برگزار خواهیم کرد .
این جلسه پیرامون امنیت IOTتوسط :‌ مهندس اسمعیل دخت ارایه خواهد شد ]]>
http://tabrizlug.ir/old/index.php?page=entries/447 447 Mon, 12 Nov 2018 01:36:25 +0000
varnish تاریخ برگزاری جلسه: ۱۳۹۵/۱۱/۲۶
موضوع: varnish
. با حول و قوت الهی جلسه 446 را برگزار خواهیم کرد .
این جلسه پیرامون varnish توسط :‌ مهندس اسمعیل دخت ارایه خواهد شد ]]>
http://tabrizlug.ir/old/index.php?page=entries/446 446 Mon, 12 Nov 2018 01:36:25 +0000
آشنایی با git - گیت تاریخ برگزاری جلسه: ۱۳۹۵/۱۱/۰۵
موضوع: آشنایی با گیت - git
. با حول و قوت الهی جلسه 445 را برگزار خواهیم کرد .
این جلسه پیرامون گیت - git توسط :‌ یاشار اسمعیل دخت ارایه خواهد شد
var evand=evand||{};evand.theme="default";evand.eventSlug="tabrizlug445",function(){var t=document.createElement("script");t.type="text/javascript",t.async=!0,t.src=("https:"==document.location.protocol?"https://":"http://")+"static.evand.com/embed/script.js?load=1";var e=document.getElementsByTagName("script")[0];e.parentNode.insertBefore(t,e)}(); ]]>
http://tabrizlug.ir/old/index.php?page=entries/445 445 Mon, 12 Nov 2018 01:36:25 +0000
آشنایی با Ansible تاریخ برگزاری جلسه: ۱۳۹۵/۰۹/۲۴
موضوع: آشنایی با Ansible
. با حول و قوت الهی جلسه 444 را برگزار خواهیم کرد .
این جلسه پیرامون Ansible توسط :‌ یاشار اسمعیل دخت ارایه خواهد شد
var evand=evand||{};evand.theme="default";evand.eventSlug="tabrizlug444",function(){var t=document.createElement("script");t.type="text/javascript",t.async=!0,t.src=("https:"==document.location.protocol?"https://":"http://")+"static.evand.com/embed/script.js?load=1";var e=document.getElementsByTagName("script")[0];e.parentNode.insertBefore(t,e)}(); ]]>
http://tabrizlug.ir/old/index.php?page=entries/444 444 Mon, 12 Nov 2018 01:36:25 +0000
بررسی میکروتیک تاریخ برگزاری جلسه: ۱۳۹۵/۰۸/۲۶
موضوع: بررسی میکروتیک
]]>
http://tabrizlug.ir/old/index.php?page=entries/443 443 Mon, 12 Nov 2018 01:36:25 +0000
آشنایی با هادوپ تاریخ برگزاری جلسه: ۱۳۹۵/۰۸/۰۵
موضوع: آشنایی با هادوپ
. با حول و قوت الهی جلسه 442 را برگزار خواهیم کرد .
این جلسه پیرامون هادوپ توسط :‌ امیر رضا محمدی ارایه خواهد شد ]]>
http://tabrizlug.ir/old/index.php?page=entries/442 442 Mon, 12 Nov 2018 01:36:25 +0000
شبیه سازی شبکه با نرم افزار ns2 تاریخ برگزاری جلسه: ۱۳۹۵/۰۷/۲۸
موضوع: شبیه سازی شبکه با نرم افزار ns2
. با حول و قوت الهی جلسه 441 را برگزار خواهیم کرد .
این جلسه پیرامون ns2 توسط :‌ مرتضی حسین زاده ارایه خواهد شد ]]>
http://tabrizlug.ir/old/index.php?page=entries/441 441 Mon, 12 Nov 2018 01:36:25 +0000
همایش روز آزادی نرم افزار در تبریز - ۲۷ شهریور همایش روز آزادی نرم افزار در تبریز .
var evand=evand||{};evand.theme="light";evand.eventSlug="tsfd",function(){var t=document.createElement("script");t.type="text/javascript",t.async=!0,t.src=("https:"==document.location.protocol?"https://":"http://")+"static.evand.ir/embed/script.js?load=1";var e=document.getElementsByTagName("script")[0];e.parentNode.insertBefore(t,e)}();
View Larger Map ]]>
http://tabrizlug.ir/old/index.php?page=entries/hamayesh hamayesh Mon, 12 Nov 2018 01:36:25 +0000
ramdisk تاریخ برگزاری جلسه: ۱۳۹۵/۰۶/۲۴
موضوع: ramdisk
. با حول و قوت الهی جلسه 440 را برگزار خواهیم کرد .
این جلسه پیرامون ramdisk توسط :‌یاشار اسمعیل دخت ارایه خواهد شد ]]>
http://tabrizlug.ir/old/index.php?page=entries/440 440 Mon, 12 Nov 2018 01:36:25 +0000
برد های مبتنی بر سیستم عامل لینوکس تاریخ برگزاری جلسه: ۱۳۹۵/۰۶/۱۷
موضوع: برد های مبتنی بر سیستم عامل لینوکس
با حول و قوت الهی جلسه 439 را برگزار خواهیم کرد .
var evand=evand||{};evand.theme="default";evand.eventSlug="tabrizlug439",function(){var t=document.createElement("script");t.type="text/javascript",t.async=!0,t.src=("https:"==document.location.protocol?"https://":"http://")+"static.evand.ir/embed/script.js?load=1";var e=document.getElementsByTagName("script")[0];e.parentNode.insertBefore(t,e)}(); ]]>
http://tabrizlug.ir/old/index.php?page=entries/439 439 Mon, 12 Nov 2018 01:36:25 +0000
بررسی متن باز سازمانی در ایران به همراه یک سناریو عملی تاریخ برگزاری جلسه: ۱۳۹۵/۰۴/۳۰
موضوع: بررسی متن باز سازمانی در ایران به همراه یک سناریو عملی
با حول و قوت الهی جلسه ۴۳۸ را برگزار خواهیم کرد . ]]>
http://tabrizlug.ir/old/index.php?page=entries/438 438 Mon, 12 Nov 2018 01:36:25 +0000
مقدمه ای بر jboos تاریخ برگزاری جلسه: ۱۳۹۴/۰۶/۲۹
موضوع: JBoss Enterprise Application Platform
The JBoss Enterprise Application Platform (or JBoss EAP) is a subscription-based/open-source Java EE-based application server runtime platform used for building, deploying, and hosting highly-transactional Java applications and services. The JBoss Enterprise Application Platform is part of the JBoss Enterprise Middleware portfolio of software.[3] Because it is Java-based, the JBoss application server operates cross-platform: usable on any operating system that supports Java. The JBoss Enterprise Application Platform was developed by JBoss, now a division of Red Hat. ]]>
http://tabrizlug.ir/old/index.php?page=entries/437 437 Mon, 12 Nov 2018 01:36:25 +0000
qos with wondershaper تاریخ برگزاری جلسه: ۱۳۹۴/۰۶/۱۵
موضوع: کیفیت سرویس
wondershaper is a traffic shaping script that provides low latency, prioritizes bulk transfers below normal web traffic, prioritizes interactive shells above normal web traffic, and attempts to prevent upload and download traffic from affecting each other's ack packets. Put simply, the wondershaper makes your internet connection more "responsive" ]]>
http://tabrizlug.ir/old/index.php?page=entries/436 436 Mon, 12 Nov 2018 01:36:25 +0000
ساختار و قابلیت های جدید کرنل 4.1 + فایل کرنل تاریخ برگزاری جلسه: ۱۳۹۴/۰۶/۰۱
موضوع: ویژگی های کرنل + کرنل جدید
در این جلسه بررسی خواهد شد ماژول های کرنل و ساختار های آن و ویژگی جدی نسخه ۴٫۱ نیز پرداخته خواهد شد. ]]>
http://tabrizlug.ir/old/index.php?page=entries/435 435 Mon, 12 Nov 2018 01:36:25 +0000
ساختار لاگ ها در جهان براساس کتابی از ‫‪Rick Moen‬‬ + مستدات و فیلم های آموزشی php تاریخ برگزاری جلسه: ۱۳۹۴/۰۵/۱۸
موضوع: lugs
در این جلسه پیرامون لا گ ها ساختار آن ، استاندارد های جهانی - فعالیت ها - منش ها - افق ها - ویژگی ها و ... براساس کتاب مرجع ‫‪Rick Moen‬‬ خواهیم پرداخت . و انحصارا فقط در این جلسه این جلسه مستندات و فیلم های آموزشی در حوزه php به علاقه مندان ارایه خواهد شد. ]]>
http://tabrizlug.ir/old/index.php?page=entries/434 434 Mon, 12 Nov 2018 01:36:25 +0000
linux in real worlds تاریخ برگزاری جلسه: ۱۳۹۴/۰۵/۰۴
موضوع: linux in real worlds
این جلسه در تاریخ ۴ مرداد ماه در جمعی از علاقه مندان به متن باز و گنو لینوکس انجام پذیرفت .
در این جلسه آقای یاشار اسمعیل دخت به ارایه تفاوت های گنو/لینوکس با سایر سیستم ها . زبان های برنامه نویسی متن باز . تفاوت کلاستر ، مجازی سازی ، ابر .و قدرت سیستم عامل گنو/لینوکس . بررسی قدرت ، سرعت ، پایداری گنو/لینوکس . همچنین بحثی در مورد ویژگی کرنل مطرح شد . همچنین در گوشی های هوشمند که سیستم عامل اندروید داشتند . مباحث ترمینال مطرح شد . وچند دستور خط فرمان نیز در این تلفن ها بررسی شد از جمله مشخصات پردازنده ، کرنل ، مموری .و نصب ترمینال مجازی در گوشی ها انجام پذیرفت . ودر نهایت پرسش و پاسخ نیز در این جلسه انجام شد . ]]>
http://tabrizlug.ir/old/index.php?page=entries/433 433 Mon, 12 Nov 2018 01:36:25 +0000